urząd gminy

Urząd Gminy w Kolbudach

adres:
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
sekretariat@kolbudy.pl

telefony:
tel. +4858 691 05 21
tel. +4858 691 05 20
fax +4858 691 05 58

od 1 lipca 2011 urząd jest czynny:
poniedziałek: 7.30 - 17.00
wtorek: 7.30 - 15.00
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.00
w piątki Urząd Gminy interesantów nie przyjmuje (prace wewnętrzne)

Referat Promocji, Sportu i Rekreacji czynny:
pn-pt: 8.00 - 16.00

Referat Kultury czynny:
pn-pt: 8.00 - 16.00

kasa urzędu czynna:
pn: 8.30 - 16.30 (z przerwą od 13.30 do 14.00)
wt-pt: 8.30 - 13.30

Wszelkie wpłaty można również dokonywać na rachunek bankowy:
BS Pruszcz Gdański O/Kolbudy nr 03833500030114888720000010


Dostęp do tłumacza języka migowego w urzędzie
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Urząd Gminy w Kolbudach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
    Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
  • e-mail na adres: sekretariat@kolbudy.pl
  • faxem na nr (58) 691-05-58
  • telefonicznie na nr (58) 691-05-21
  • drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
 


 

kolbudzkie firmy
Parafia w Pręgowie Parafia w Pręgowie

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Bożego Ciała w Pręgowie

Giełda Nieruchomości
podziel się uwagami! © 1998 - 2015 Urząd Gminy Kolbudy